Datový podzim

3. 5. 2024

Každou středu se pravidelně v DCÚK na Bukově scházejí stážisti,  zástupci regionální rozvojové agentury, veřejnosti a zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby se zdokonalovali ve své práci s počítačem. Učí se zde programování v Pythonu, tvorbu grafů, práce s daty... dovednosti, které si každý z nich efektivně aplikuje ve své profesionální praxi. Pro velký úspěch se tato akce bude konat i v zímě.

Zároveň každý pátek probíhá workshop se studenty SPŠUL na středisku Resslova, kde se studenti oboru Elektrotechnika - zaměření na Automatizaci a počítačové aplikace učí, jak využít nástroje opensourcového typu při řešení úloh automatizace průmyslové nebo domácí. Jde o dovednosti, které jim pomohou při hledání budoucího zaměstnání po maturitě.