Dopravní dashboard Bílina

6. 5. 2024

Jeden z nejvytíženějších dopravních průjezdů v regionu prochází městem Bílina. S ohledem na tuto skutečnost město požádalo o pomoc s analýzou dat týkajících se provozu v tomto úseku. Cílem je získat informace o hustotě provozu v různých časech a o rychlosti vozidel, včetně sledování těch, které překračují povolenou rychlost. Kvalitní zpracování a prezentace dat je první úroveň, jak lze lépe předcházet dopravnímu kolapsu v nejvytíženějších časech na daných úsecích a zefektivnit zároveň policejní aktivitu v rámci udržení bezpečnosti. Odkaz na aplikaci najdete na stránce hub.portabo.org.