E-péče: digitalizace pečovatelských služeb

26. 4. 2024

Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji navazuje na dlouhodobé úsilí kraje o rozvoj a zkvalitnění této klíčové sociální služby. Pečovatelské služby jsou pilířem systému sociální péče v kraji a umožňují seniorům, osobám se zdravotním hendikepem a dalším cílovým skupinám setrvat v domácím prostředí. Kraj dlouhodobě usiluje o jejich transformaci a navyšování kapacit.  Proto bude vytvořen nový software pro pečovatelské služby, který usnadní práci pečovatelek přímo v terénu. Díky mobilní aplikaci budou moci zaznamenávat provedené úkony přímo v domácnostech klientů. To ušetří čas a zvýší efektivitu služeb. Kromě softwaru budou pořízeny i moderní pomůcky pro domácí péči, jako jsou bezpečnostní a monitorovací systémy. Díky projektu budou také rozšířena centra pro praktický nácvik péče ve všech okresech Ústeckého kraje. Projekt má i významné ekonomické přínosy. Díky digitalizaci a efektivnějšímu plánování péče mohou pečovatelské služby ušetřit až 20 % nákladů. To při ročním rozpočtu 39 zapojených služeb v řádech stamilionů korun ročně představuje podstatnou úsporu. Ta může být investována do zvýšení kapacit služeb a pomoci více klientům.