Malé vodní elektrárny

6. 5. 2024

Na požadavek Odboru životního prostředí byla vytvořena webová aplikace pro monitorování malých vodních elektráren (dále jen MVE). Hlavním úkolem aplikace je sledovat malé vodní elektrárny a zobrazovat historická data. Čidla umístěná v elektrárně poskytují aplikaci informace o aktuální hladině v nadjezí a podjezí, spolu s průtokem vody, kterým turbína prochází. Dodatečná data o průtoku a hladině vody jsou získávána z měrných profilů prostřednictvím API poskytovaného podnikem Povodí Ohře.

S pomocí shromažďování a analýzy těchto dat je možné identifikovat rizika zvýšení hladiny a potenciální zaplavení přilehlých oblastí. Aplikace také umožňuje obecný monitoring průběhu toku řeky a sledování, jak se zachází s vodou v rámci samotných elektráren. V současné době jsou do projektu zapojeny čtyři elektrárny, které pravidelně odesílají data. Tímto způsobem je umožněno efektivní sledování stavu vodních elektráren a získávání důležitých informací pro prevenci případných povodní a obecný dohled nad stavem vodních toků.