Monitoring vnitřního prostředí – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

3. 5. 2024

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje potřebuje kontinuálně měřit teplotu a vlhkost v určených prostorách jednotlivých středisek ZZS. DCÚK plánuje instalovat senzory v určených prostorách, které budou pravidelně monitorovat teplotu a vlhkost a propojit je s aplikací, která bude notifikovat uživatele o nežádoucích stavech (výkyv teploty či vlhkosti) a umožní zobrazit celkový přehled odeslaných notifikací.

Historie provedených měření za jakých podmínek byl zdravotnický materiál či léky skladovány je nutné dokládat 3 roky zpětně Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tato aplikace nejenom ulehčí práci s měřením, ale také přinese větší přehlednost v dostupných datech. Aplikace umožní generování reportů ve struktuře požadované SÚKL, včetně exportu dat do CSV/xlsx formátu.