NumPy

NumPy je knihovna programovacího jazyka Python, která poskytuje infrastrukturu pro práci s vektory, maticemi a obecně vícerozměrnými poli. Kromě potřebných datových struktur přitom nabízí i řadu užitečných matematických funkcí pracujících s těmito strukturami, například základní metody lineární algebry nebo diskrétní Fourierovu transformaci. Podporu dalších funkcí pro vědecké výpočty nad datovými strukturami z knihovny NumPy nabízí knihovna SciPy, podle které se jmenuje i projekt, který zastřešuje obě zmíněné i řadu dalších knihoven (SymPy, Matplotlib, …).

NumPy je svobodný software uvolněný pod licencí BSD-new a napsaný částečně přímo v Pythonu a částečně v C. Ve vývoji je od roku 1995, kdy se jmenoval Numeric. Pod jménem NumPy se objevil až v roce 2006, kdy v něm bylo sloučeno několik pythonovských knihoven stejného účelu do jedné.

Česky a slovensky

Postup instalace se odlišuje pod MS Windows a Linux. Pokud nechcete podporu Pythonu instalovat použijte online.

Datové centrum
Ústeckého kraje, p. o.

Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 01

Provozovna:

Masarykova 750/316
(Rondel)
Ústí nad Labem
400 01

telefon:  +420 604 609 670
IČ:  09658351
email: dcuk@dcuk.cz
datová schránka:  7kpvchm
bankovní číslo:  2801906856/2010