Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji

Hlavním cílem projektu je podstatné zefektivnění poskytování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje prostřednictvím digitalizace, které přispějí k naplnění potřeb jejich uživatelů (setrvání v domácím prostředí, spolupráce s neformálními pečujícími osobami, rozvoj péče v domácím prostředí i pro osoby s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhých osob atd.) i poskytovatelů (efektivnější poskytování péče, časová úspora, snadnější monitoring a vyhodnocování poskytování péče)